Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Audytor wewnętrzny

 1. planowanie audytów wewnętrznych, ich przeprowadzanie oraz sporządzanie sprawozdań i prowadzenie dokumentacji, zgodnie z przepisami szczególnymi;
 2. badanie funkcjonowania zgodności audytowanej działalności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawidłowości stanowienia przepisów wewnętrznych, w ramach wykonywania zadań;
 3. przeprowadzanie zadań audytowych, w tym:
  a) obiektywne, rzetelne i niezależne ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania jednostki audytowanej,
  b) określanie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień wraz z przedstawieniem uwag i wniosków w sprawie ich usunięcia lub usprawnienia zakresu objętego audytem,
  c) komunikowanie wyników audytu w sprawozdaniach z przeprowadzonych zadań audytowych,
  d) ocena systemu kontroli zarządczej;
 4. świadczenie usług zapewniających i doradczych na rzecz urzędu;
 5. planowanie i organizacja zadań audytowych w oparciu o analizę i ocenę ryzyka;
 6. informowanie Burmistrza Kłobucka o wynikach audytów.

Redakcja strony: Audytor wewnętrznyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 845

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl