Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Druki z Wydziału Finansowego - FK

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Druki z Wydziału Finansowego - FK [ 22 ]
druk wniosku o wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu w ewidencji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego druk wniosku o wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu w ewidencji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
15-11-18 12:48
25.5KB
druk wniosku o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego druk wniosku o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
15-11-18 12:48
25.5KB
druk wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych druk wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
15-11-18 12:48
26KB
druk deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych druk deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
19-01-02 10:38
Pastuszka Anna
182.15KB
druk załącznika do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych druk załącznika do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
19-01-02 10:38
Pastuszka Anna
256.91KB
druk oświadczenia o wykorzystywaniu przyczep i naczep do działalności rolniczej przez podatników podatku rolnego druk oświadczenia o wykorzystywaniu przyczep i naczep do działalności rolniczej przez podatników podatku rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-01-02 14:11
Pastuszka Anna
254.34KB
druk oświadczenia właścicieli pojazdów specjalnych, które są zwolnione z podatku od środków transportowych druk oświadczenia właścicieli pojazdów specjalnych, które są zwolnione z podatku od środków transportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-01-02 14:19
Pastuszka Anna
210.19KB
druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r. druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
17-12-28 11:23
Pastuszka Anna
181KB
druk deklaracji na podatek od nieruchomości /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.  druk deklaracji na podatek od nieruchomości /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
17-12-28 11:24
Pastuszka Anna
96.5KB
druk deklaracji na podatek rolny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r. druk deklaracji na podatek rolny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
17-12-28 11:24
Pastuszka Anna
102.5KB
druk deklaracji na podatek leśny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r. druk deklaracji na podatek leśny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
17-12-28 11:24
Pastuszka Anna
70.5KB
druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
19-07-03 09:47
Pastuszka Anna
151.22KB
druk informacji o gruntach wraz z załącznikami /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. druk informacji o gruntach wraz z załącznikami /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
19-07-03 09:59
Pastuszka Anna
134.05KB
druk informacji o lasach wraz z załącznikami /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. druk informacji o lasach wraz z załącznikami /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
19-07-03 10:01
Pastuszka Anna
123.47KB
druk deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. druk deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
19-07-03 09:50
Pastuszka Anna
137.18KB
druk deklaracji na podatek rolny wraz z załącznikami /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. druk deklaracji na podatek rolny wraz z załącznikami /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
19-07-03 09:59
Pastuszka Anna
120.95KB
druk deklaracji na podatek leśny wraz z załącznikami /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. druk deklaracji na podatek leśny wraz z załącznikami /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
19-07-03 10:02
Pastuszka Anna
104.71KB
druk załącznika nr 1 do Uchwały Nr 187/XX/2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości druk załącznika nr 1 do Uchwały Nr 187/XX/2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
20-05-12 12:46
Pastuszka Anna
33.5KB
druk załącznika nr 2 do Uchwały Nr 187/XX/2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości druk załącznika nr 2 do Uchwały Nr 187/XX/2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
20-05-12 12:42
Pastuszka Anna
35KB
druk załącznika nr 1 do Uchwały Nr 188/XX/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości druk załącznika nr 1 do Uchwały Nr 188/XX/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
20-05-12 12:51
Pastuszka Anna
33.5KB
druk załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 188/XX/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości druk załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 188/XX/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
20-05-12 12:52
Pastuszka Anna
34KB
druk wniosku o potwierdzenie umowy dzierżawy druk wniosku o potwierdzenie umowy dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
20-11-27 11:56
Pastuszka Anna
30.5KB

Redakcja strony: Druki z Wydziału Finansowego - FKRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2521

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl