Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Druki z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - GOR

W związku ze zmianą ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 z późn. zm.) uprzejmie informuję, iż z dniem 17 czerwca 2017r. ulegają  zmianie zasady wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.

Uzyskania zezwolenia nie wymagają m.in.:

 • a) krzew lub krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
 • b) krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniące funkcje ozdobne, urządzone pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
 • c)  drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  - 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  - 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  - 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
 • d) drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 • e) drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty usuwane przez:
  - jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  - inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

U W A G A !

W przypadku usuwania drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do Urzędu Miejskiego w Kłobucku, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości  5 cm przekracza:
80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

Pozostałe podmioty (poza osobami fizycznymi) zobowiązane są do złożenia stosownego wniosku i uzyskania zezwolenia – decyzji Burmistrza Kłobucka na usunięcie drzew.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z siedzibą w Kłobucku przy ul. Zamkowej 12 (pok. 24) nr tel. 034 3174043

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Druki z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - GOR [ 31 ]
Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wersja edytowalna - obowiązuje od dnia 01.04.2020r. Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wersja edytowalna - obowiązuje od dnia 01.04.2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
20-03-20 11:07
Pastuszka Anna
27.47KB
Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od dnia 01.04.2020r. Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od dnia 01.04.2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 398
20-03-20 11:07
Pastuszka Anna
80.29KB
druk zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa druk zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 807
18-06-13 17:10
Miłkowski Paweł
27KB
druk wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów druk wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 478
18-06-13 17:09
Miłkowski Paweł
25.5KB
druk wniosku o udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną druk wniosku o udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
16-01-18 10:24
Pastuszka Anna
29.5KB
druk wniosku o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych druk wniosku o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
16-01-11 12:31
Pastuszka Anna
29KB
druk oświadczenia dla przedsiębiorcy o wykorzystaniu pomocy finansowej na usunięcie azbestu z budynków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego druk oświadczenia dla przedsiębiorcy o wykorzystaniu pomocy finansowej na usunięcie azbestu z budynków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
16-01-11 12:34
Pastuszka Anna
24KB
druk oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest druk oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
16-01-11 12:37
Pastuszka Anna
59KB
druk informacji o wyrobach zawierających azbest druk informacji o wyrobach zawierających azbest
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
15-11-18 13:50
33.5KB
druk wniosku o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Kłobuck druk wniosku o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
16-01-11 12:45
Pastuszka Anna
31.5KB
druk wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kłobuck druk wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
16-01-11 12:46
Pastuszka Anna
36.5KB
WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
18-04-18 10:19
Miłkowski Paweł
12.5KB
druk wniosku o poświadczenie oświadczenia w trybie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego druk wniosku o poświadczenie oświadczenia w trybie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
19-06-03 12:43
Pastuszka Anna
113.93KB
druk wniosku o poświadczenie oświadczenia w trybie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego druk wniosku o poświadczenie oświadczenia w trybie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
19-06-03 12:44
Pastuszka Anna
17.92KB
Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
19-07-05 09:08
Pastuszka Anna
218.07KB
druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
19-08-22 08:03
Pastuszka Anna
875.74KB
Wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie dot. modernizacji systemu grzewczego w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Kłobuck..pdf Wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie dot. modernizacji systemu grzewczego w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Kłobuck..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
19-12-06 08:44
Kardynał Katarzyna
86.15KB
Wniosek o rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie dot. modernizacji systemu grzewczego w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Kłobuck..odt Wniosek o rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie dot. modernizacji systemu grzewczego w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Kłobuck..odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
19-12-06 08:45
Kardynał Katarzyna
10.37KB
Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz A - budynki i lokale mieszkalne - pdf Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz A - budynki i lokale mieszkalne - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
22-09-30 12:57
Pastuszka Anna
256.98KB
Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz B - budynki i lokale niemieszkalne - pdf Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz B - budynki i lokale niemieszkalne - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
22-09-30 12:57
Pastuszka Anna
290.07KB
druk wniosku o przyznanie worka BIG-BAG - pdf druk wniosku o przyznanie worka BIG-BAG - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
23-03-24 09:25
Pastuszka Anna
63.55KB
Wniosek o wpis do rejestru/zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kłobuck - doc
Wniosek o wpis do rejestru/zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kłobuck - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-03-24 09:29
Pastuszka Anna
68.5KB
Wniosek o wpis do rejestru/zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kłobuck - pdf Wniosek o wpis do rejestru/zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kłobuck - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-03-24 09:29
Pastuszka Anna
338.56KB
Druk oświadczenia o spełnieniu warunków dot. działalności regulowanej - doc Druk oświadczenia o spełnieniu warunków dot. działalności regulowanej - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-03-24 09:30
Pastuszka Anna
16.5KB
Druk oświadczenia o spełnieniu warunków dot. działalności regulowanej - doc Druk oświadczenia o spełnieniu warunków dot. działalności regulowanej - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-03-24 09:30
Pastuszka Anna
331.29KB
druk wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - doc druk wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-03-28 11:09
Pastuszka Anna
57KB
druk wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pdf druk wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-03-28 11:09
Pastuszka Anna
355.48KB
druk wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych - doc druk wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-04-03 09:12
Pastuszka Anna
40KB
druk wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych - pdf druk wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
23-04-03 09:13
Pastuszka Anna
525.14KB
druk wniosku zgłoszenia do eksploatacji indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków - doc druk wniosku zgłoszenia do eksploatacji indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
23-04-03 09:19
Pastuszka Anna
41.5KB
druk wniosku zgłoszenia do eksploatacji indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków - pdf druk wniosku zgłoszenia do eksploatacji indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-04-03 09:19
Pastuszka Anna
337.13KB

Redakcja strony: Druki z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - GORRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5953

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl