Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych - Jacek Orłowski

 • e-mail:

Do zakresu działania Inspektora Ochrony Danych należy:

 1. realizacja obowiązków spoczywających na IOD, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie aktami wykonawczych;
 2. koordynacja i nadzór nad realizacją zasad ochrony i procedur przetwarzania danych osobowych w urzędzie;
 3. nadzór nad wdrażaniem stosownych środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w urzędzie;
 4. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych w urzędzie zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych;
 5. ostateczne przygotowywanie wniosków zgłoszeń rejestracji zbiorów danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz prowadzenie innej korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;
 6. opiniowanie projektów dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych przygotowywanych przez komórki organizacyjne urzędu, w tym w szczególności parafowania projektów umów dotyczących udostępniania do przetwarzania lub przetwarzania danych osobowych w zakresie stosowania zapisów zapewniających Inspektorowi Danych Osobowych realizację ustawowych zadań i obowiązków;
 7. przygotowywanie i rekomendowanie Inspektorowi Danych Osobowych propozycji zmian do obowiązujących przepisów wewnętrznych dotyczących przetwarzania danych osobowych;
 8. prowadzenie szkoleń osób upoważnionych do przetwarzania (w tym udostępniania) danych osobowych oraz przygotowywanie niezbędnych materiałów szkoleniowych;
 9. zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 10. opracowanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych oraz kontrola realizacji zasad z nich wynikających, w komórkach organizacyjnych urzędu;
 11. podejmowanie działań w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia systemów informatycznych w części dotyczącej udostępnienia lub przetwarzania danych osobowych wraz z analizą sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia bezpieczeństwa danych.

Redakcja strony: Inspektor Ochrony DanychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1103

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl