Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 83 wiadomości.

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-10-28)

Zarządzenie Nr GPN.120.83.2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr GPN.120.41.2020r. Burmistrza Kłobucka z dnia 27.04.2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno, stanowiącej własność Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-10-26)

Zarządzenie Nr FK.120.82.2020 w sprawie sposobu potwierdzania zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-10-26)

Zarządzenie Nr IR.120.81.2020

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-10-07)

Zarządzenie Nr CEA.120.80.2020 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-10-07)

Zarządzenie Nr EK.120.79.2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-10-06)

Zarządzenie Nr EK.120.78.2020 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Kłobucka dla nauczycieli

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-10-02)

Zarządzenie Nr GOR.120.77.2020 w sprawie powołania komisji ds przyznawania i rozliczania dotacji celowych w 2020r., w trybie naboru uzupełniającego, na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kłobuck, realizowanych przez osoby fizyczne

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-09-24)

Zarządzenie Nr PO.120.76.2020 w sprawie wprowadzenia do stosowania „Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Kłobucku

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-09-01)

Zarządzenie Nr EK.120.75.2020 w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck”

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-09-01)

Zarządzenie Nr EK.120.74.2020 w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem
Drukuj Liczba odwiedzin: 3095

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl