Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 35 wiadomości.

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-04-03)

Zarządzenie Nr IR.120.35.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn: "Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich"

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-03-25)

Zarządzenie Nr IR.120.34.2020 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-03-25)

Zarządzenie Nr IR.120.33.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych związanych z realizacją zadana pn.: "Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul. Szkolna 5A w Gminie Kłobuck"

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-03-24)

Zarządzenie Nr EK.120.32.2020 w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-03-23)

Zarządzenie Nr GPN.120.31.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kłobucku, obręb Zagórze, stanowiących własność Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-03-23)

Zarządzenie Nr IR.120.30.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku etap II"

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-03-16)

Zarządzenie Nr GPN.120.29.2020 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kłobucku i ustalenia jej regulaminu

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-03-06)

Zarządzenie Nr FK.120.28.2020 w sprawie wprowadzenia zmian do instrukcji w sprawie ustalenia zasady postępowania w zakresie poboru, księgowania należności, przypisu, odpisu i windykacji oraz kontroli terminowej realizacji zobowiązań, likwidacji nadpłat, postępowania zabezpieczającego przed przedawnieniem należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-03-06)

Zarządzenie Nr GPN.120.27.2020 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-03-02)

Zarządzenie Nr IR.120.26.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku”
Drukuj Liczba odwiedzin: 823

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl