Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 56 wiadomości.

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-07-07)

Zarządzenie Nr OR.120.56.2020 w sprawie ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki VW JETTA nr rej. SKL 88NK

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-06-26)

Zarządzenie Nr GPN.120.055.2020 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym ograniczonym organizowanym na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Kłobuck, obręb Libidza

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-06-25)

Zarządzenie Nr EK.120.54.2020 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku w III kwartale 2020 roku

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-06-25)

Zarządzenie Nr IR.120.53.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: "Projekt fontanny na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku" wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-06-22)

Zarządzenie Nr IR.120.52.2020 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-06-17)

Zarządzenie Nr IR.120.51.2020 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-06-04)

Zarządzenie Nr OR.120.50.2020 w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych Urzędu Miejskiego w Kłobucku oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kłobucku

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-05-26)

Zarządzenie Nr IR.120.49.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego pomiędzy ul. Baczyńskiego i ul. Wyszyńskiego w Kłobucku"

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-05-14)

Zarządzenie Nr GPN.120.48.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Kłobuck, obręb Rybno stanowiącej własność Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-05-11)

Zarządzenie Nr IR.120.47.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Gminy Kłobuck pn.: "Przebudowa boiska na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku"
Drukuj Liczba odwiedzin: 1584

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl