Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 263 wiadomości.

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2021-01-07)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.263.2020 w sprawie przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu nr 21A przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-12-31)

Zarządzenie Nr EK.0050.262.2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Kłobuck im. Jana Długosza

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-12-31)

Zarządzenie Nr FK.0050.261.2020 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2020

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-12-31)

Zarządzenie Nr FK.0050.260.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-12-30)

Zarządzenie Nr FK.0050.259.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-12-29)

Zarządzenie Nr FK.0050.258.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-12-23)

Zarządzenie Nr FK.0050.257.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-12-23)

Zarządzenie Nr OR.0050.256.2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.191.2020 Burmistrza Kłobucka z dnia 23 września 2020 r. w sprawie opracowania aktualizacji „Dokumentacji planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych w gminie Kłobuck” poprzez wykonanie nowego planu

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-12-23)

Zarządzenie Nr FK.0050.255.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-12-18)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.254.2020 w sprawie przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu nr 8 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku
Drukuj Liczba odwiedzin: 82038

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl