Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 208 wiadomości.

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-10-20)

Zarządzenie Nr FK.0050.208.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-10-20)

Zarządzenie Nr FK.0050.207.2020 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2020

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-10-15)

Zarządzenie Nr FK.0050.206.2020 Burmistrza Kłobucka z dn 12 października 2020 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2020.

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-10-15)

Zarządzenie Nr FK.0050.205.2020 Burmistrza Kłobucka z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2020.

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-10-07)

Zarządzenie Nr EK.0050.204.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej oraz określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-10-07)

Zarządzenie Nr EK.0050.203.2020 w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej w celu dokonania oceny wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Kłobucka dla najzdolniejszych uczniów i studentów - mieszkańców Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-10-06)

Zarządzenie Nr OR.0050.202.2020 w sprawie określenia formy zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-10-06)

Zarządzenie Nr FK.0050.201.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-10-01)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.200.2020 w sprawie zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Staszica 16 w Kłobucku

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-10-01)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.199.2020 w sprawie przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu nr 23A przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku
Drukuj Liczba odwiedzin: 5121

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl