Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 10 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2020-01-22)

Zarządzenie Nr OR.0050.10.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2020-01-22)

Zarządzenie Nr FK.0050.09.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr FK.0050.05.2020 Burmistrza Kłobucka z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 158/XVI/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2020-01-22)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.08.2020 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego nr 5 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2020-01-22)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.07.2020 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego nr 21A przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2020-01-21)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.06.2020 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego nr 6 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2020-01-21)

Zarządzenie Nr FK.0050.05.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 158/XVI/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2020-01-15)

Zarządzenie Nr FK.0050.4.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2020-01-10)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.03.2020 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego nr 22 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2020-01-08)

Zarządzenie Nr EK.0050.2.2020 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko: dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku, dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku oraz dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. gen. Józefa Bema w Kamyku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2020-01-07)

Zarządzenie Nr FK.0050.1.2020 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Drukuj Liczba odwiedzin: 134

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl