Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 99 wiadomości.

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-07-20)

Zarządzenie Nr IR.120.59.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej polegającej na budowie instalacji oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej oraz budowa: - oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej, - oświetlenia ulicznego przy ul. Kołłątaja ...

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-07-16)

Zarządzenie Nr OR.120.58.2020 w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach ochotniczych straży pożarnych Gminy Kłobuck.

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-07-10)

Zarządzenie Nr IR.120.57.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: "Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Zagłoby w Gruszewni oraz budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego przy ulicy Parkowej w m-ci Biała"

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-07-07)

Zarządzenie Nr OR.120.56.2020 w sprawie ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki VW JETTA nr rej. SKL 88NK

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-06-26)

Zarządzenie Nr GPN.120.055.2020 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym ograniczonym organizowanym na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Kłobuck, obręb Libidza

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-06-25)

Zarządzenie Nr EK.120.54.2020 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku w III kwartale 2020 roku

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-06-25)

Zarządzenie Nr IR.120.53.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: "Projekt fontanny na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku" wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-06-22)

Zarządzenie Nr IR.120.52.2020 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-06-17)

Zarządzenie Nr IR.120.51.2020 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-06-04)

Zarządzenie Nr OR.120.50.2020 w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych Urzędu Miejskiego w Kłobucku oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kłobucku
Drukuj Liczba odwiedzin: 40597

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl