Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 99 wiadomości.

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-04-21)

Zarządzenie Nr IR.120.39.2020 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-04-14)

Zarządzenie Nr GPN.120.38.2020 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Kłobucka nr GPN.120.29.2020 z dnia 04.03.2020r.

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-04-09)

Zarządzenie Nr EK.120.37.2020 w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku w dniu 10 kwietnia 2020 r. (Wielki Piątek)

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-04-08)

Zarządzenie Nr FK.120.36.2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Instrukcji w sprawie udzielenia ulg w spłacie i umorzenia zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miejskim w Kłobucku stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr FK.120.18.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 8 lipca 2016r.

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-04-03)

Zarządzenie Nr IR.120.35.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn: "Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich"

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-03-25)

Zarządzenie Nr IR.120.34.2020 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-03-25)

Zarządzenie Nr IR.120.33.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych związanych z realizacją zadana pn.: "Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul. Szkolna 5A w Gminie Kłobuck"

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-03-24)

Zarządzenie Nr EK.120.32.2020 w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-03-23)

Zarządzenie Nr GPN.120.31.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kłobucku, obręb Zagórze, stanowiących własność Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-03-23)

Zarządzenie Nr IR.120.30.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku etap II"
Drukuj Liczba odwiedzin: 40360

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl