Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 99 wiadomości.

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-03-16)

Zarządzenie Nr GPN.120.29.2020 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kłobucku i ustalenia jej regulaminu

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-03-06)

Zarządzenie Nr FK.120.28.2020 w sprawie wprowadzenia zmian do instrukcji w sprawie ustalenia zasady postępowania w zakresie poboru, księgowania należności, przypisu, odpisu i windykacji oraz kontroli terminowej realizacji zobowiązań, likwidacji nadpłat, postępowania zabezpieczającego przed przedawnieniem należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-03-06)

Zarządzenie Nr GPN.120.27.2020 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-03-02)

Zarządzenie Nr IR.120.26.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku”

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-03-02)

Zarządzenie Nr OR.120.25.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-02-20)

Zarządzenie Nr FK.120.24.2020 w sprawie ustalenia proporcji oraz prewspółczynnika określających zakres wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej na rok 2020

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-02-20)

Zarządzenie Nr FK.120.23.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr FK.120.03.2020 Burmistrza Kłobucka z dnia 8 stycznia 2020 roku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-02-20)

Zarządzenie Nr GPN.120.22.2020 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-02-20)

Zarządzenie Nr IR.120.21.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związanie z realizacją zadania pn: "Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul. Szkolna 5a w Gminie Kłobuck"

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-02-20)

Zarządzenie Nr EK.120.20.2020 w sprawie wprowadzenia usługi Mobilny Urzędnik
Drukuj Liczba odwiedzin: 34469

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl