Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 99 wiadomości.

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-02-13)

Zarządzenie Nr OR.120.19.2020 w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodu służbowego i gospodarki paliwami płynnymi

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-02-13)

Zarządzenie Nr EK.120.18.2020 w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Kłobucku środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-02-13)

Zarządzenie Nr GPN.120.17.2020 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-02-13)

Zarządzenie Nr EK.120.16.2020 w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-02-13)

Zarządzenie Nr EK.120.15.2020 w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. gen. Józefa Bema w Kamyku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-02-11)

Zarządzenie Nr EK.120.14.2020 w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-02-11)

Zarządzenie Nr EK.120.13.2020 w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-02-11)

Zarządzenie Nr OR.120.12.2020 w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania kontroli innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz zasad przeprowadzania kontroli tych obiektów

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-02-11)

Zarządzenie Nr OR.120.11.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-02-11)

Zarządzenie Nr EK.120.10.2020 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Drukuj Liczba odwiedzin: 34471

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl