Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 80 wiadomości.

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2022-01-10)

Zarządzenie Nr FK.120.080.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.12.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian do instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Kłobucku stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr FK.120.29.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 9 września 2016r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej oraz ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2022-01-04)

Zarządzenie Nr EK.120.079.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.12.2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2021-12-31)

Zarządzenie Nr FK.120.078.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.12.2021r. w sprawie powołania komisji do likwidacji weksli

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2021-12-31)

Zarządzenie Nr OR.120.077.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.12.2021r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2021-12-31)

Zarządzenie Nr IR.120.076.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.12.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na „Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck”

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2021-12-21)

Zarządzenie Nr OR.120.075.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.12.2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na "pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego VW Jetta"

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2021-12-02)

Zarządzenie Nr EK.120.074.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 01.12.2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2021-12-02)

Zarządzenie Nr IR.120.073.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.11.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rok 2022”

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2021-12-01)

Zarządzenie Nr EK.120.072.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 19.11.2021r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2021-11-12)

Zarządzenie Nr EK.120.071.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 10.11.2021r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku
Drukuj Liczba odwiedzin: 15014

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl