Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 36 wiadomości.

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2021-04-08)

Zarządzenie Nr IR.120.036.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.04.2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Korczaka w Kłobucku, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2021-04-08)

Zarządzenie Nr IR.120.035.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.04.2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Łąkowej oraz odbiór i zagospodarowanie...

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2021-04-06)

Zarządzenie Nr IR.120.034.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.03.2021r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2021-03-17)

Zarządzenie Nr IR.120.033.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.03.2021r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr IR.120.97.2020 Burmistrza Kłobucka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Modyfikacja stanowisk pracy poprzez zakup ergonomicznego wyposażenia dla Urzędu Miejskiego...

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2021-03-17)

Zarządzenie Nr IR.120.032.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.03.2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją zadania pn.: „Zakup i dostawa ergonomicznego wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Kłobucku”

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2021-03-16)

Zarządzenie Nr IR.120.031.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.03.2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr IR.120.018.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 19.02.2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku”

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2021-03-16)

Zarządzenie Nr IR.120.030.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.03.2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr IR.120.017.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 19.02.2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku”

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2021-03-16)

Zarządzenie Nr IR.120.029.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.03.2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr IR.120.016.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 19.02.2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku”

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2021-03-16)

Zarządzenie Nr EK.120.28.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.03.2021r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2021-03-08)

Zarządzenie Nr IR.120.027.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 25.02.2021r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr IR.120.018.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 19.02.2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku”
Drukuj Liczba odwiedzin: 692

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl