Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 47 wiadomości.

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2021-04-07)

Zarządzenie Nr FK.0050.047.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 06.04.2021r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2031 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 29 grudnia 2020 r.

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2021-04-02)

Zarządzenie Nr FK.0050.046.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.03.2021r. w sprawie planu finansowego na rok 2021 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2021-03-31)

Zarządzenie Nr FK.0050.045.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.03.2021r. w sprawie: zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2021

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2021-03-31)

Zarządzenie Nr FK.0050.044.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.03.2021r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2021

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2021-03-29)

Zarządzenie Nr FK.0050.043.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 26.03.2021r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2020 r.

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2021-03-29)

Zarządzenie Nr FK.0050.042.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 25.03.2021r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2031 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dn. 29 grudnia 2020 r.

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2021-03-26)

Zarządzenie Nr FK.0050.041.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.03.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2021

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2021-03-24)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.040.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.03.2021r. w sprawie przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu nr 11 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2021-03-19)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.039.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.03.2021r. w sprawie przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu nr 14A przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2021-03-18)

Zarządzenie Nr FK.0050.038.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 16.03.2021r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2021
Drukuj Liczba odwiedzin: 954

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl