Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne


Znaleziono 61 wiadomości.

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2023-01-11)

Zarządzenie Nr GOR.120.61.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.12.2022r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji węgla w sortymencie groszek i orzech zakupionego w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2023-01-11)

Zarządzenie Nr OR.120.60.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.12.2022r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2022-12-21)

Zarządzenie Nr OR.120.59.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.12.2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.120.058.2020 Burmistrza Kłobucka z dnia 10.07.2020r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatacyjne w jednostkach ochotniczych straży pożarnych Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2022-12-19)

Zarządzenie Nr IR.120.58.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.12.2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw w Kłobucku”

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2022-12-09)

Zarządzenie Nr GPN.120.57.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 08.12.2022r. w sprawie przyjęcia „Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kłobuck na lata 2023-2025”

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2022-12-08)

Zarządzenie Nr IR.120.56.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.12.2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na usługi dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Adama Mickiewicza oraz odcinka ul. Ogrodowej w Kłobucku”

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2022-11-23)

Zarządzenie Nr IO.120.55.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.11.2022r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia gry decyzyjnej p.k. "BAZA 2022" do ćwiczenia doskonalącego realizowanego w 2023 r.

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2022-11-23)

Zarządzenie Nr IR.120.54.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.11.2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2023 r.”

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2022-11-08)

Zarządzenie Nr IR.120.53.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.10.2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, na roboty budowlane dotyczące przebudowy dróg gminnych ul. Mickiewicza i ul. Ogrodowej w Kłobucku

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2022-10-21)

Zarządzenie Nr CEA.120.52.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.10.2022r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów
Drukuj Liczba odwiedzin: 19213

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl