Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne


Znaleziono 28 wiadomości.

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2022-05-18)

Zarządzenie Nr IR.120.28.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.05.2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na: "Aktualizacji dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku - etap III"

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2022-05-18)

Zarządzenie Nr EK.120.27.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.05.2022r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2022-05-16)

Zarządzenie Nr EK.120.26.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 09.05.2022r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2022-05-09)

Zarządzenie Nr OR.120.25.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.05.2022r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kłobucku

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2022-05-02)

Zarządzenie Nr IR.120.24.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.04.2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. "Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż DK 43 ul. Kłobuckiej w Libidzy"

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2022-05-02)

Zarządzenie Nr IR.120.23.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 26.04.2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.„Odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Łąkowej”

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2022-05-02)

Zarządzenie Nr OR.120.22.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 15.04.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.120.043.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 28.04.2021 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych i niskocennych składników majątku.

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2022-04-12)

Zarządzenie Nr IO.120.21.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.04.2022r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony i dokonania w razie potrzeby zmiany lub zniesienia klauzuli tajności

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2022-03-30)

Zarządzenie Nr GOPS.120.20.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 24.03.2022r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji świadczeń, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2022-03-25)

Zarządzenie Nr OR.120.19.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 16.03.2022r. w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
Drukuj Liczba odwiedzin: 1580

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl