Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne


Znaleziono 223 wiadomości.

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-12-09)

Zarządzenie Nr FK.0050.223.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.12.2022r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2022

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-12-09)

Zarządzenie Nr FK.0050.222.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.12.2022r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2022

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-12-05)

Zarządzenie Nr FK.0050.221.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.12.2022r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2022

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-12-05)

Zarządzenie Nr FK.0050.220.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.12.2022r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-12-02)

Zarządzenie Nr FK.0050.219.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.11.2022r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-12-02)

Zarządzenie Nr FK.0050.218.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.11.2022r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2022

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-11-30)

Zarządzenie Nr FK.0050.217.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 25.11.2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr FK.0050.206.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą nr 361/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2021 roku

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-11-29)

Zarządzenie Nr FK.0050.216.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 25.11.2022r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2022

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-11-23)

Zarządzenie Nr FK.0050.215.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.11.2022r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2022

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-11-23)

Zarządzenie Nr FK.0050.214.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.11.2022r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2022
Drukuj Liczba odwiedzin: 11475

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl