Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne


Znaleziono 242 wiadomości.

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2023-01-11)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.242.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.12.2022r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 5 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2023-01-04)

Zarządzenie Nr FK.0050.241.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.12.2022r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2022

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2023-01-04)

Zarządzenie Nr FK.0050.240.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.12.2022r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą nr 361/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2021 roku

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2023-01-04)

Zarządzenie Nr FK.0050.239.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.12.2022r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2022

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2023-01-02)

Zarządzenie Nr FK.0050.238.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 27.12.2022r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2022

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-12-28)

Zarządzenie Nr FK.0050.237.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 23.12.2022r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-12-28)

Zarządzenie Nr FK.0050.236.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 23.12.2022r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2022

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-12-22)

Zarządzenie Nr FK.0050.235.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.12.2022r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2022

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-12-21)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.234.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.12.2022r. w sprawie najmu socjalnego lokalu nr 8 przy ulicy Poprzecznej 3b w Kłobucku

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-12-21)

Zarządzenie Nr OSiR.0050.233.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 16.12.2022r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kłobuck
Drukuj Liczba odwiedzin: 32620

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl