Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne


Znaleziono 71 wiadomości.

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-05-23)

Zarządzenie Nr FK.0050.71.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.05.2022r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2022

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-05-23)

Zarządzenie Nr FK.0050.70.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.05.2022r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-05-23)

Zarządzenie Nr FK.0050.69.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 17.05.2022r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 361/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2021 roku

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-05-16)

Zarządzenie Nr FK.0050.68.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 13.05.2022r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2022

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-05-12)

Zarządzenie Nr OR.0050.67.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 12.05.2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-05-12)

Zarządzenie Nr FK.0050.66.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.05.2022r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2022

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-05-12)

Zarządzenie Nr FK.0050.65.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.05.2022r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2022

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-05-12)

Zarządzenie Nr FK.0050.64.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.05.2022r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-05-12)

Zarządzenie Nr FK.0050.63.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 11.05.2022r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2022

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2022-05-09)

Zarządzenie Nr FK.0050.62.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 05.05.2022r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022
Drukuj Liczba odwiedzin: 2781

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl