Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 263 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2020-01-10)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.03.2020 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego nr 22 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2020-01-08)

Zarządzenie Nr EK.0050.2.2020 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko: dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku, dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku oraz dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. gen. Józefa Bema w Kamyku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2020-01-07)

Zarządzenie Nr FK.0050.1.2020 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Drukuj Liczba odwiedzin: 85200

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl