Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 263 wiadomości.

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-11-27)

Zarządzenie Nr FK.0050.243.2020 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2020

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-11-27)

Zarządzenie Nr FK.0050.242.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-11-25)

Zarządzenie Nr FK.0050.241.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-11-25)

Zarządzenie Nr FK.0050.240.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-11-24)

Zarządzenie Nr FK.0050.239.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-11-24)

Zarządzenie Nr FK.0050.238.2020 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2020

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-11-19)

Zarządzenie Nr FK.0050.237.2020 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2020

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-11-19)

Zarządzenie Nr FK.0050.236.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-11-19)

Zarządzenie Nr FK.0050.235.2020 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2020

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-11-17)

Zarządzenie Nr FK.0050.234.2020 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2020
Drukuj Liczba odwiedzin: 85198

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl