Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 263 wiadomości.

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-11-17)

Zarządzenie Nr FK.0050.233.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-11-13)

Zarządzenie Nr FK.0050.232.2020 w sprawie podziału rezerwy celowej na rok 2020

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-11-13)

Zarządzenie Nr FK.0050.231.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-11-13)

Zarządzenie Nr FK.0050.230.2020 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2020

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-11-10)

Zarządzenie Nr FK.0050.229.2020 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kłobucku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-11-10)

Zarządzenie Nr FK.0050.228.2020 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kłobucku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej Gminy Kłobuck na rok 2021 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-11-06)

Zarządzenie Nr FK.0050.227.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-11-06)

Zarządzenie Nr GPN.0050.226.2020 w sprawie zrzeczenia się prawa pierwokupu

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-11-06)

Zarządzenie Nr CEA.0050.225.2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 roku dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2020-10-30)

Zarządzenie Nr OR.0050.224.2020 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Drukuj Liczba odwiedzin: 85201

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl