Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

 • tel. (34) 3100192 lub centrala (34) 3100150
  e-mail:

Do zakresu działania Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, należy realizacja zadań wynikających z przepisów prawnych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji ludności i stała aktualizacja rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców;
 2. rejestracja w rejestrze PESEL danych obywateli i cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały i czasowy, którym nadano numer PESEL;
 3. usuwanie niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców;
 4. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów;
 5. przyjmowanie zgłoszeń zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego i zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego oraz zgłoszeń wyjazdu za granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego lub czasowego pobytu za granicą;
 6. wydawanie na wniosek zainteresowanej osoby z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkanie cudzoziemców, zaświadczeń zawierających opis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby;
 7. udostępnianie jednostkowych danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;
 8. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o zameldowanie i wymeldowanie;
 9. sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;
 10. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2000 o repatriacji;
 11. prowadzenie rejestru wyborców;
 12. sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców.
 13. wydawanie i wymiana dowodów osobistych;
 14. przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego;
 15. unieważnianie dowodów osobistych;
 16. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy;
 17. wprowadzenie i przetwarzanie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych;
 18. prowadzenie zbioru dokumentacji związanej z dokumentami osobistymi;
 19. wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych;
 20. udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym;
 21. udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Redakcja strony: Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów OsobistychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8571

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl