Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Biuro Rady Miejskiej

 • Biuro Rady Miejskiej
  tel. (34) 3100194; (34) 3100196
  e-mail:

Do zakresu działania Biura Rady Miejskiej należy:

 1. obsługa kancelaryjno – biurowa rady;
 2. organizacyjne przygotowanie sesji rady i posiedzeń komisji rady;
 3. przekazywanie uchwał rady do organów nadzoru oraz innych osób prawnych i bez osobowości prawnej, których uchwały dotyczą;
 4. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z jednostkami pomocniczymi gminy;
 5. przedkładanie uchwał rady burmistrzowi;
 6. udział w opracowywaniu projektów działania na okres kadencji, rocznych i okresowych planów pracy rady i jej organów oraz informowanie zainteresowanych o zadaniach wynikających z uchwalonych programów i planów;
 7. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków obywateli zgłoszonych w czasie dyżurów przewodniczącego rady oraz radnych, podejmowanie działań dla ich rozpatrzenia przez kompetentne organy;
 8. organizowanie i obsługa narad i spotkań zwoływanych przez przewodniczącego rady;
 9. prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem mandatów radnych, zmianami w składzie osobowym rady lub jej organów;
 10. udział w organizowaniu przez radę uroczystych obchodów świąt państwowych lub lokalnych;
 11. publikowanie przepisów prawa miejscowego oraz prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego;
 12. prowadzenie spraw z zakresu wsparcia działalności jednostek pomocniczych;
 13. wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem całokształtu materiałów, dotyczących honorowego obywatelstwa Gminy;
 14. wykonywanie prac związanych z wyborami na ławników do sądu rejonowego i sądu okręgowego;
 15. wykonywanie innych czynności i poleceń służbowych zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Redakcja strony: Biuro Rady MiejskiejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3539

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl