Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Podatki i finanse

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Podatki, finanse [ 22 ]
Ogólna klauzula informacyjna.doc Ogólna klauzula informacyjna.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
20-01-27 10:32
Pastuszka Anna
36.5KB
Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
15-11-19 13:16
25.5KB
Zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Kłobuck Zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
15-11-19 13:06
14KB
Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
15-11-19 13:06
15KB
Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
15-11-19 13:05
14.5KB
Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
15-11-19 13:05
14KB
Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
15-11-19 13:05
13.5KB
Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
15-11-19 13:03
13KB
Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
15-11-19 13:03
13KB
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
15-11-19 13:03
13KB
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha oraz podatku leśnego Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha oraz podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
15-11-19 13:02
11.5KB
Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
15-11-19 13:01
12.5KB
Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha oraz podatku leśnego - osoby fizyczne.doc Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha oraz podatku leśnego - osoby fizyczne.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
15-11-19 13:01
11KB
Wydawanie druków DT-1 deklaracji na podatek od środków transportowych Wydawanie druków DT-1 deklaracji na podatek od środków transportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
15-11-19 13:00
17KB
Wydawanie decyzji w zakresie umorzenia zaległości podatkowych oraz odraczania terminów płatności i rozkładania na raty należności i zaległości od osob prawnych Wydawanie decyzji w zakresie umorzenia zaległości podatkowych oraz odraczania terminów płatności i rozkładania na raty należności i zaległości od osob prawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
15-11-19 13:00
20KB
Wydawanie decyzji w zakresie umorzenia zaległości podatkowych oraz odraczania terminów płatności i rozkładania na raty należności i zaległości od osob fizycznych Wydawanie decyzji w zakresie umorzenia zaległości podatkowych oraz odraczania terminów płatności i rozkładania na raty należności i zaległości od osob fizycznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
15-11-19 12:59
19.5KB
Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca) Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
15-11-19 12:58
12KB
Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha oraz podatku leśnego - osoby fizyczne z terenu miasta Kłobuck Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha oraz podatku leśnego - osoby fizyczne z terenu miasta Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
15-11-19 12:57
11KB
 Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca) Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
15-11-19 12:56
13KB
Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
15-11-19 12:55
12KB
Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
15-11-19 12:51
11KB
Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
15-11-19 12:50
11.5KB

Redakcja strony: Podatki i finanseRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2729

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl