Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Radcy Prawni

tel. (34) 3100159 lub centrala (34) 3100150

 • Koordynator:
  Radca Prawny - mgr Tomasz Głębocki
  Numer wpisu na listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową
  Izbę Radców Prawnych w Opolu: OP-C-419/V/99
  Zatrudniony w wymiarze 10/16 etatu.
  Data zatrudnienia w Urzędzie: 01.05.2004r.
  Godziny pracy w Urzędzie Miejskim w Kłobucku:
  poniedziałek:
  12:00 - 15:15
  wtorek:
  9:00 - 15:45

 • Pracownicy:
  Radca Prawny - mgr Wanda Balas
  Numer wpisu na listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową
  Izbę Radców Prawnych w Opolu: OP-C-231
  Zatrudniona w wymiarze 1/2 etatu.
  Data zatrudnienia w Urzędzie: 21.04.1999r.
  Godziny pracy w Urzędzie Miejskim w Kłobucku:
  środa: 
  9:15 - 15:15
  piątek:
  8:00 - 10:00

Do zakresu działania radców prawnych należy:

 1. udzielanie porad prawnych i wyjaśnień dotyczących obowiązującego stanu prawnego;
 2. opiniowanie:
  • a) projektów uchwał rady,
  • b) projektów zarządzeń burmistrza,
  • c) pełnomocnictw i upoważnień,
  • d) projektów umów;
 3. zastępowanie gminy i urzędu w sprawach sądowych;
 4. wydawanie opinii prawnych w formie pisemnej – na wniosek burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika lub kierownika albo zastępcy kierownika komórki organizacyjnej urzędu
 5. udział w sesjach rady;
 6. bieżące informowanie burmistrza i poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu o dostrzeżonych uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.

Redakcja strony: Radcy PrawniRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4620

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl