Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Samodzielne stanowisko – Służba BHP

Służba BHP - Dorota Kośmider

 • tel. (34) 3100191; (34) 3100192

Do zakresu działania Służby BHP należy:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. bieżące informowanie o stwierdzonych zagrożeniach;
 3. przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. udział w opracowywaniu modernizacji i rozwoju urzędu oraz ocena tych planów;
 5. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy;
 6. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części;
 7. przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
 8. udział w opracowaniu dokumentów dotyczących BHP w urzędzie;
 9. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
 10. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
 11. prowadzenie rejestrów, kompletowanie przechowywanie dokumentów z zakresu spraw BHP;
 12. doradztwo w zakresie stosowania przepisów zasad BHP;
 13. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
 14. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Redakcja strony: Samodzielne stanowisko – Służba BHPRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3323

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl