Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 55 wiadomości.

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2018-01-02)

Zarządzenie Nr OR.120.53.2017 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2017-12-27)

Zarządzenie Nr IR.120.52.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę dot. "Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. B. Prusa i ul. W. Witosa w Łobodnie, gm. Kłobuck wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich"

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2017-12-20)

Zarządzenie Nr OR.120.51.2017 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Kłobucku

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2017-12-20)

Zarządzenie Nr IR.120.50.2017 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2017-12-20)

Zarządzenie Nr EK.120.49.2017 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2017-12-06)

Zarządzenie Nr GPN.120.48.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/GRB/2005 Burmistrza Kłobucka z dnia 6 października 2005 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 3/GPN/2013 z dnia 4 marca 2013 r.

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2017-12-01)

Zarządzenie Nr OR.120.47.2017 w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2017-12-01)

Zarządzenie Nr FK.120.46.2017 w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Urzędu na rok 2018

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2017-11-30)

Zarządzenie Nr OR.120.45.2017 w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia przeznaczonej do brakowania dokumentacji niearchiwalnej z Wydziału IKI, ZPI obecnego Wydziału IR w Urzędzie Miejskim w Kłobucku

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2017-11-27)

Zarządzenie Nr OR.120.44.2017 w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku
Drukuj Liczba odwiedzin: 30840

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl