Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 262 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-01-04)

Zarządzenie Nr FK.0050.258.2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 267/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-01-04)

Zarządzenie Nr FK.0050.257.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-01-04)

Zarządzenie Nr FK.0050.256.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-01-04)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.255.2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 3 przy ul. Poprzecznej 3b w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-01-04)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.254.2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 1 przy ul. Wodociągowej 11 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-12-29)

Zarządzenie Nr FK.0050.259.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-12-29)

Zarządzenie Nr FK.0050.253.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-12-22)

Zarządzenie Nr FK.0050.252.2017 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-12-22)

Zarządzenie Nr FK.0050.251.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-12-22)

Zarządzenie Nr FK.0050.250.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017
Drukuj Liczba odwiedzin: 115722

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl