Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 55 wiadomości.

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-06-19)

Zarządzenie Nr EK.120.25.2017 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-06-19)

Zarządzenie Nr EK.120.24.2017 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-04-24)

Zarządzenie Nr OR.120.23.2017 w sprawie rozliczenia należności za media w budynku przy ul. Zamkowej 12 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-04-24)

Zarządzenie Nr OR.120.22.2017 w sprawie zasad korzystania przez jednostki organizacyjne Gminy Kłobuck z samochodu służbowego

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-04-10)

Zarządzenie Nr GPN.120.21.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-04-07)

Zarządzenie Nr GPN.120.20.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, w celu przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Libidzy stanowiącej własność Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-03-30)

Zarządzenie Nr OR.120.19.2017 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Kłobuck

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-03-28)

Zarządzenie Nr OR.120.18.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-03-10)

Zarządzenie Nr GPN.120.17.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, w celu przeprowadzenia przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kamyku plac Witosa 2 stanowiącej własność Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-03-10)

Zarządzenie Nr GPN.120.16.2017 w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej gruntu komunalnego oddanego w użytkowanie wieczyste
Drukuj Liczba odwiedzin: 31847

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl