Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 55 wiadomości.

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-03-01)

Zarządzenie Nr IO.120.15.2017 w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Kłobucka w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-03-01)

Zarządzenie Nr EK.120.14.2017 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-03-01)

Zarządzenie Nr EK.120.13.2017 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-02-28)

Zarządzenie Nr FK.120.12.2017 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 "Kłobuck przyjazny rodzicom" umowa nr UDARPSL.08.01.03-24.05G3/16-00

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-02-28)

Zarządzenie Nr IR.120.11.2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji projektu pt: "Kłobuck przyjazny rodzicom" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) zgodnie z Umową nr UDARPSL.08.01.03-24-05G3/16

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-02-24)

Zarządzenie Nr FK.120.10.2017 w sprawie ustalania proporcji oraz prewspółczynnika określających zakres wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej na rok 2017

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-02-14)

Zarządzenie Nr FK.120.9.2017 w sprawie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych przy realizacji projektów finansowych z wykorzystaniem środków BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH i ŚRODKÓW POCHODZENIA ZAGRANICZNEGO

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-02-02)

Zarządzenie Nr EK.120.8.2017 w sprawie ustalenia planu i terminu wykorzystania urlopów wypoczynkowych w 2017 r. oraz udzielenia urlopów zaległych

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-01-30)

Zarządzenie Nr OR.120.7.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-01-30)

Zarządzenie Nr OR.120.6.2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.120.4.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 25 stycznia 2017r.o powołaniu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Drukuj Liczba odwiedzin: 31848

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl