Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 55 wiadomości.

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-01-26)

Zarządzenie Nr FK.120.5.2017 w sprawie przyjęcia instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów księgowych

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-01-25)

Zarządzenie Nr OR.120.4.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-01-25)

Zarządzenie Nr EK.120.3.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.120.20.2015 Burmistrza Kłobucka z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-01-13)

Zarządzenie Nr OR.120.2.2017 w sprawie wprowadzenia elektronicznego edytora aktów prawnych w formacie XML oraz przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku i postępowania z nimi

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2017-01-05)

Zarządzenie Nr FK.120.1.2017 w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu na rok 2017
Drukuj Liczba odwiedzin: 31842

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl