Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 37 wiadomości.

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2018-11-28)

Zarządzenie Nr FK.120.37.2018 w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Urzędu na rok 2019

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2018-10-25)

Zarządzenie Nr USC.120.36.2018 w sprawie utworzenia "Pionu ochrony" informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2018-10-25)

Zarządzenie Nr USC.120.35.2018 w sprawie powołania komisji w celu dokonania przeglądu, oceny i przeklasyfikowania dokumentów niejawnych znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2018-10-02)

Zarządzenie Nr EK.120.34.2018 Burmistrza Kłobucka z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2018-09-14)

Zarządzenie Nr EK.120.33.2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2018-09-14)

Zarządzenie Nr EK.120.32.2018 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego projektu "Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck"

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2018-09-14)

Zarządzenie Nr EK.120.31.2018 w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2018-08-31)

Zarządzenie Nr EK.120.30.2018 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2018-08-31)

Zarządzenie Nr OR.120.29.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Ochrony Danych Osobowych, załączników do regulaminu, rejestru udostępnień oraz rejestru naruszeń

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2018-07-11)

Zarządzenie Nr EK.120.28.2018 w sprawie powołania członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego
Drukuj Liczba odwiedzin: 21075

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl