Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 269 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-12-28)

Zarządzenie Nr FK.0050.264.2018 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-12-28)

Zarządzenie Nr FK.0050.263.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 387/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-12-28)

Zarządzenie Nr IR.0050.262.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku, ul. Witosa"

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-12-28)

Zarządzenie Nr FK.0050.261.2018 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-12-28)

Zarządzenie Nr FK.0050.260.2018 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-12-28)

Zarządzenie Nr OSiR.0050.259.2018 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kłobuck /dot. opłaty za rezerwację miejsca na targowisku miejskim/

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-12-28)

Zarządzenie Nr OSiR.0050.258.2018 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-12-21)

Zarządzenie Nr FK.0050.257.2018 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-12-18)

Zarządzenie Nr OR.0050.256.2018 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2018-12-18)

Zarządzenie Nr IR.0050.255.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dotyczące "Przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej"
Drukuj Liczba odwiedzin: 106140

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl