Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 115 wiadomości.

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-11-29)

Zarządzenie Nr FK.120.112.2019 w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Urzędu na rok 2020

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-11-29)

Zarządzenie Nr GPN.120.111.2019 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-11-29)

Zarządzenie Nr IR.120.110.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn: "Projekt budowy oświetlenia ulicznego ul. Woźniaka w Łobodnie"

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-11-29)

Zarządzenie Nr EK.120.109.2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-11-29)

Zarządzenie Nr OR.120.108.2019 w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-11-29)

Zarządzenie Nr IR.120.107.2019 w sprawie powołania biegłego w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kłobuck"

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-11-22)

Zarządzenie Nr PO.120.106.2019 w sprawie utworzenia "Pionu ochrony" informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Kłobucku

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-11-20)

Zarządzenie Nr GPN.120.105.2019 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza energetycznego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck położonej w Kłobucku przy ul. Witosa

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-11-20)

Zarządzenie Nr GPN.120.104.2019 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-11-05)

Zarządzenie Nr IR.120.103.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kłobuck"
Drukuj Liczba odwiedzin: 6624

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl