Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 90 wiadomości.

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-08-23)

Zarządzenie Nr GPN.120.87.2019 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-07-31)

Zarządzenie Nr EK.120.86.2019 Burmistrza Kłobucka z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-07-29)

Zarządzenie Nr IR.120.85.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę :" Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łobodnie "

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-07-29)

Zarządzenie Nr EK.120.84.2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-07-25)

Zarządzenie Nr GPN.120.83.2019 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-07-25)

Zarządzenie Nr GPN.120.82.2019 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-07-25)

Zarządzenie Nr IR.120.81.2019 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych i niskocennych składników majątku

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-07-22)

Zarządzenie NR OR.120.80.2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania telefonów komórkowych będących w posiadaniu pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-07-16)

Zarządzenie Nr ZDIGK.120.79.2019 w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu zaległego czynszu za najem lokalu mieszkalnego.

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-07-16)

Zarządzenie Nr CEA.120.78.2019 w sprawie uchylenia zarządzenia nr1/Ośw/2011 Burmistrza Kłobucka z dn. 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia szczególnych zasad zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w zakresie wydatków bieżących.
Drukuj Liczba odwiedzin: 4159

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl