Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 50 wiadomości.

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-04-15)

Zarządzenie Nr OR.120.48.2019 w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych (ASI) w Urzędzie Miejskim w Kłobucku.

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-04-12)

Zarządzenie Nr. GPN.120.47.2019 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłobucku, obręb Kłobuck

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-04-09)

Zarządzenie Nr GPN.120.46.2019 w sprawie zmiany stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Kłobuck zabudowanych garażami murowanymi, z poziomu 3% do poziomu 1% ceny nieruchomości

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-04-09)

Zarządzenie Nr IR.120.45.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przepr. postęp. przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000,00 do 1+103,00 wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu, hydrantów – etap I"

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-04-02)

Zarządzenie Nr EK.120.44.2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-04-02)

Zarządzenie Nr FK.120.43.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr FK.120.5.2017 z dnia 25.01.2017r. przyjęcia instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów księgowych

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-03-22)

Zarządzenie Nr EK.120.42.2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-03-19)

Zarządzenie Nr EK.120.41.2019 w sprawie zasad obiegu dokumentów przy udzielaniu urlopów wypoczynkowych dyrektorom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Burmistrz Kłobucka

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-03-15)

Zarządzeni Nr EK.120.40.2019 Burmistrza Kłobucka z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-03-06)

Zarządzenie Nr EK.120.39.2019 Burmistrza Kłobucka z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Drukuj Liczba odwiedzin: 1433

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl