Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 105 wiadomości.

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-10-10)

Zarządzenie Nr GPN.120.102.2019 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-10-07)

Zarządzenie Nr EK.120.101.2019 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-10-07)

Zarządzenie Nr EK.120.100.2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-10-03)

Zarządzenie Nr GPN.120.99.2019 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-10-03)

Zarządzenie Nr EK.120.098.2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Kłobucka dla nauczycieli

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-09-26)

Zarządzenie Nr GPN.120.97.2019 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-09-26)

Zarządzenie Nr FK.120.96.2019 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i terminu przeprowadzenia spisu z natury składników majątku

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-09-18)

Zarządzenie Nr IR.120.95.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: " Projekt rozbudowy oświetlenia osiedla w Kamyku (ul. J Brzechwy, B. Malinowskiego, W. Rutkiewicz, W. Komara, J. Kusocińskiego)"

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-09-17)

Zarządzenie Nr OR.120.94.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-09-13)

Zarządzenie Nr IR.120.93.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn: " Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz dostarczenie ich pod wskazane przez zamawiającego adresy"
Drukuj Liczba odwiedzin: 5864

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl