Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 195 wiadomości.

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-10-21)

Zarządzenie Nr GPN.0050.194.2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów wynajmowanych, wydzierżawianych lub użyczanych nieruchomości

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-10-21)

Zarządzenie Nr FK.0050.193.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-10-21)

Zarządzenie Nr FK.0050.192.2019 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2019

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-10-18)

Zarządzenie Nr GPN.0050.191.2019 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Libidzy przy ul. Kłobuckiej

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-10-17)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.190.2019 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 1 przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-10-17)

Zarządzenie Nr FK.0050.189.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-10-17)

Zarządzenie Nr FK.0050.188.2019 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-10-17)

Zarządzenie Nr FK.0050.187.2019 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-10-15)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.186.2019 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 5 przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-10-15)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.185.2019 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 2 przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku
Drukuj Liczba odwiedzin: 8859

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl