Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 73 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-04-12)

Zarządzenie Nr FK.0050.73.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-04-12)

Zarządzenie Nr FK.0050.72.2019 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-04-08)

Zarządzenie Nr GPN.0050.71.2019 w sprawie przeznaczenia do zbycia, oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów zbywanych, wynajmowanych, wydzierżawianych lub użyczanych nieruchomości

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-04-03)

Zarządzenie Nr FK.0050.70.2019 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-04-02)

Zarządzenie Nr GPN.0050.69.2019 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-04-02)

Zarządzenie Nr GPN.0050.68.2019 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku (w obrębach Kłobuck, Brody Malina, Zagórze, Zakrzew)

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-04-02)

Zarządzenie Nr FK.0050.67.2019 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-04-02)

Zarządzenie Nr FK.0050.66.2019 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-04-02)

Zarządzenie Nr FK.0050.65.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-03-29)

Zarządzenie Nr CEA.0050.64.2019 w sprawie przyjęcia wydatków bieżących poniesionych w roku bazowym z budżetu Gminy Kłobuck na prowadzenie przez gminę szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi do celów ustalenia wskaźnika zwiększającego...
Drukuj Liczba odwiedzin: 1960

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl