Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 144 wiadomości.

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-08-23)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.143.2019 w sprawie zmiany stawek czynszu za lokale w mieszkaniowym zasobie Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-08-23)

Zarządzenie Nr GOR.0050.142.2019 w sprawie powołania rzeczoznawców do spraw szacowania szkód w hodowli pszczół

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-08-23)

Zarządzenie Nr FK.0050.141.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-08-23)

Zarządzenie Nr FK.0050.140.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 30/IV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-08-23)

Zarządzenie Nr FK.0050.139.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-08-23)

Zarządzenie Nr FK.0050.138.2019 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2019

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-08-21)

Zarządzenie Nr FK.0050.137.2019 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2019

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-08-16)

Zarządzenie Nr FK.0050.136.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-08-05)

Zarządzenie Nr FK.0050.135.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-08-02)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.134.2019 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 1 przy ul. Staszica 16 w Kłobucku
Drukuj Liczba odwiedzin: 6119

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl