Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 124 wiadomości.

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-03-22)

Zarządzenie Nr EK.120.42.2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-03-19)

Zarządzenie Nr EK.120.41.2019 w sprawie zasad obiegu dokumentów przy udzielaniu urlopów wypoczynkowych dyrektorom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Burmistrz Kłobucka

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-03-15)

Zarządzeni Nr EK.120.40.2019 Burmistrza Kłobucka z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-03-06)

Zarządzenie Nr EK.120.39.2019 Burmistrza Kłobucka z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-03-06)

Zarządzenie Nr EK.120.38.2019 Burmistrza Kłobucka z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-02-28)

Zarządzenie Nr GPN.120.37.2019 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieograniczonym organizowanym na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłobucku, obręb Kłobuck

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-02-20)

Zarządzenie Nr OR.120.36a.2019 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-02-19)

Zarządzenie NR OR.120.36.2019 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Kopiec w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-02-15)

Zarządzenie Nr FK.120.35.2019 w sprawie ustalenia proporcji oraz prewspółczynnika określających zakres wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej na rok 2019

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-02-14)

Zarządzenie NR EK.120.34.2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Drukuj Liczba odwiedzin: 7705

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl