Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 99 wiadomości.

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2021-06-09)

Zarządzenie Nr IR.120.99.2020 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2021-06-09)

Zarządzenie Nr IR.120.98.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Działania świadomościowe poprzez organizacje szkoleń edukacyjnych w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego...

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2021-06-09)

Zarządzenie Nr IR.120.97.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Modyfikacja stanowisk pracy poprzez zakup ergonomicznego wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Kłobucku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku oraz Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku w ramach projektu...

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-12-30)

Zarządzenie Nr OR.120.96.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na świadczenie usług pocztowych...

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-12-30)

Zarządzenie Nr EK.120.95.2020 w sprawie powołania i określenia zadań Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Urzędzie Miejskim w Kłobucku

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-12-23)

Zarządzenie Nr OR.120.94.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-12-18)

Zarządzenie Nr IR.120.93.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych związanych z zadaniem pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku”

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-12-10)

Zarządzenie Nr EK.120.92.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-12-10)

Zarządzenie Nr IR.120.91.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych na terenie Gminy Kłobuck (4 części)”

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-12-10)

Zarządzenie Nr GOR.120.90.2020 w sprawie powołania Zespołu osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych na terenie Gminy Kłobuck (4 części)"
Drukuj Liczba odwiedzin: 41294

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl