Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 99 wiadomości.

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-02-11)

Zarządzenie Nr EK.120.09.2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-02-03)

Zarządzenie nr OR.120.08.2020 w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych (ASI) w Urzędzie Miejskim w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-01-24)

Zarządzenie Nr EK.120.07.2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-01-21)

Zarządzenie Nr IR.120.06.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych na terenie Gminy Kłobuck (3 części)

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-01-17)

Zarządzenie Nr OR.120.05.2020 Burmistrza Kłobucka w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-01-15)

Zarządzenie Nr GOR.120.04.2020 w sprawie powołania komisji ds. przyznawania i rozliczania dotacji celowych w 2020r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kłobuck, realizowanych przez osoby fizyczne

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-01-10)

Zarządzenie Nr FK.120.03.2020 w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kłobucku na rok 2020

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-01-08)

Zarządzenie Nr OR.120.2.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-01-08)

Zarządzenie Nr GOR.120.01.2020 w sprawie powołania komisji przyznawania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kłobuck, realizowanych przez osoby fizyczne
Drukuj Liczba odwiedzin: 36085

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl