Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 99 wiadomości.

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-12-04)

Zarządzenie Nr EK.120.89.2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-11-27)

Zarządzenie Nr FK.120.88.2020 w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Urzędu na rok 2021

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-11-25)

Zarządzenie Nr IR.120.87.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku"

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-11-17)

Zarządzenie Nr IO.120.86.2020 w sprawie opracowania nowego planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Kłobuck w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-11-09)

Zarządzenie Nr FK.120.85.2020 w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miejskiego w Kłobucku

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-10-30)

Zarządzenie Nr IR.120.84.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.: "Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gruszewnia" oraz „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Niwa Skrzeszów”, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-10-28)

Zarządzenie Nr GPN.120.83.2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr GPN.120.41.2020r. Burmistrza Kłobucka z dnia 27.04.2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno, stanowiącej własność Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-10-26)

Zarządzenie Nr FK.120.82.2020 w sprawie sposobu potwierdzania zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-10-26)

Zarządzenie Nr IR.120.81.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę związaną z realizacją zadania pn.: „Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck” współfinansowanego w ramach...

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-10-07)

Zarządzenie Nr CEA.120.80.2020 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów
Drukuj Liczba odwiedzin: 36088

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl