Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 99 wiadomości.

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-10-07)

Zarządzenie Nr EK.120.79.2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-10-06)

Zarządzenie Nr EK.120.78.2020 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Kłobucka dla nauczycieli

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-10-02)

Zarządzenie Nr GOR.120.77.2020 w sprawie powołania komisji ds przyznawania i rozliczania dotacji celowych w 2020r., w trybie naboru uzupełniającego, na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kłobuck, realizowanych przez osoby fizyczne

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-09-24)

Zarządzenie Nr PO.120.76.2020 w sprawie wprowadzenia do stosowania „Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Kłobucku

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-09-01)

Zarządzenie Nr EK.120.75.2020 w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck”

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-09-01)

Zarządzenie Nr EK.120.74.2020 w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-09-01)

Zarządzenie Nr EK.120.73.2020 w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-08-25)

Zarządzenie Nr OR.120.72.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-08-20)

Zarządzenie Nr IR.120.71.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Harcerskiej (dodatkowe miejsca parkingowe) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-08-19)

Zarządzenie Nr GPN.120.70.2020 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym za zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Kłobuck obręb Łobodno
Drukuj Liczba odwiedzin: 36089

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl