Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 99 wiadomości.

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-08-19)

Zarządzenie Nr IO.120.69.2020 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. "WARTA 2020" na terenie Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-08-12)

Zarządzenie Nr EK.120.68.2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-08-12)

Zarządzenie Nr EK.120.67.2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-08-10)

Zarządzenie Nr GPN.120.66.2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza energetycznego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck położonej w Kłobucku przy ul. Prusa

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-08-10)

Zarządzenie Nr IR.120.65.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z przebudową placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-08-10)

Zarządzenie Nr IR.120.64.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kamyk etap II oraz oświetlenia uliczneg przy ul. Szkolnej w Kłobucku

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-08-03)

Zarządzenie Nr FK.120.63.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr FK.120.5.2017 z dnia 25.01.2017r. w sprawie przyjęcia instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów księgowych

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-08-03)

Zarządzenie Nr IR.120.62.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Kłobuckiej w Libidzy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-07-28)

Zarządzenie Nr EK.120.61.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-07-22)

Zarządzenie Nr IR.120.60.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę udzielenia kredytu bankowego na sfinansowanie w roku 2020 planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu
Drukuj Liczba odwiedzin: 36090

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl