Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 99 wiadomości.

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-05-26)

Zarządzenie Nr IR.120.49.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego pomiędzy ul. Baczyńskiego i ul. Wyszyńskiego w Kłobucku"

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-05-14)

Zarządzenie Nr GPN.120.48.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Kłobuck, obręb Rybno stanowiącej własność Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-05-11)

Zarządzenie Nr IR.120.47.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Gminy Kłobuck pn.: "Przebudowa boiska na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku"

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-05-08)

Zarządzenie Nr GOR.120.46.2020 w sprawie rejestru wniosków o udzielenie dotacji dotyczących obiektów budowlanych wykonanych z zastosowaniem materiałów zawierających azbest nieujawnionych w inwentaryzacji

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-05-06)

Zarządzenie Nr GPN.120.45.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, w celu przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Kłobuck, obręb Libidza stanowiącej własność Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2020-05-05)

Zarządzenie Nr IR.120.44.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publ. na usługę pn: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała i Kopiec wraz z budową chodnika na długości 194,40 m zlokalizowanym nad mostem nad rzeką Kocinką, oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej - Etap II”

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-05-04)

Zarządzenie Nr IR.120.43.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn: " Budowa oświetlenia ulicznego pomiędzy ul. Baczyńskiego i ul. Wyszyńskiego w Kłobucku"

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-04-27)

Zarządzenie Nr IR.120.42.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. gen. Józefa Bema w Kamyku, Gmina Kłobuck”

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-04-27)

Zarządzenie Nr GPN.120.41.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno, stanowiącej własność Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2020-04-22)

Zarządzenie Nr IR.120.40.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała i Kopiec wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 1+103,00 do 2 + 693,70 wraz z budową chodnika na długości 194,40 m zlokalizowanym nad mostem nad rzeką Kocinką...
Drukuj Liczba odwiedzin: 36083

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl