Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 262 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-09-20)

Zarządzenie Nr FK.0050.171.2017 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-09-20)

Zarządzenie Nr FK.0050.170.2017 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-09-20)

Zarządzenie Nr IR.0050.169.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kłobuck"

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-09-18)

Zarządzenie Nr IR.0050.168.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck"

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-09-18)

Zarządzenie Nr FK.0050.167.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-09-18)

Zarządzenie Nr FK.0050.166.2017 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-09-15)

Zarządzenie Nr FK.0050.165.2017 w sprawie przyjęcia ogólnych założeń do projektu budżetu na rok 2018 zawierające projektowane wskaźniki niezbędne do przyjęcia projektów planów finansowych

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-09-12)

Zarządzenie Nr FK.0050.164.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-09-12)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.163.2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 1 przy ul. Poprzecznej 3b w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-09-06)

Zarządzenie Nr FK.0050.162.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017
Drukuj Liczba odwiedzin: 106875

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl