Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 262 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-09-06)

Zarządzenie Nr FK.0050.161.2017 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-09-06)

Zarządzenie Nr 0050.160.2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-09-06)

Zarządzenie Nr FK.0050.159.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr FK.0050.212.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.10.2016 roku w sprawie: scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Kłobuck i jej jednostkach budżetowych

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-09-05)

Zarządzenie Nr FK.0050.158.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-09-05)

Zarządzenie Nr CEA.0050.157.2017 w sprawie wprowadzenia zmian zasad dowozu i zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kłobuck wprowadzonego Zarządzeniem Nr OŚW.0050.127.2015 z dnia 01.09.2015 roku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-09-01)

Zarządzenie Nr FK.0050.156.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-09-01)

Zarządzenie Nr FK.0050.155.2017 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-08-29)

Zarządzenie Nr IR.0050.154.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków dla obsługi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku z włączeniem do kanału sanitarnego w ulicy Zamkowej

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-08-29)

Zarządzenie Nr FK.0050.153.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-08-29)

Zarządzenie Nr FK.0050.152.2017 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2017
Drukuj Liczba odwiedzin: 106876

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl