Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 262 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-08-25)

Zarządzenie Nr FK.0050.151.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-08-25)

Zarządzenie Nr EK.0050.150.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Białej

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-08-25)

Zarządzenie Nr EK.0050.149.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-08-24)

Zarządzenie Nr GOR.0050.148.2017 w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał w sprawie zmiany uchwał dotyczących utrzymania porządku i czystości w gminie.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-08-23)

Zarządzenie Nr IR.0050.147.2017w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa, gmina Kłobuck" - ETAP I

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-08-22)

Zarządzenie Nr FK.0050.146.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-08-22)

Zarządzenie Nr EK.0050.145.2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-08-22)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.144.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/ZDiGK/2012 Burmistrza Kłobucka z dnia 02.04.2012 r. w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-08-18)

Zarządzenie Nr IR.0050.143.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę nadzorowania robót budowlanych, dotyczących "Budowy chodnika w ul. Zakrzewskiej i ul. Stawowej w Kłobucku na odcinku od przejazdu kolejowego do zalewu wodnego Zakrzew"

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-08-18)

Zarządzenie Nr FK.0050.142.2017 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 117969

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl