Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 262 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-12-19)

Zarządzenie Nr FK.0050.249.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-12-15)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.248.2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 23b przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-12-15)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.247.2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 23a przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-12-15)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.246.2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 4 przy ul. Poprzecznej 3b w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-12-15)

Zarządzenie Nr GPN.0050.245.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia, oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów zbywanych, wynajmowanych, wydzierżawianych lub użyczanych nieruchomości

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-12-14)

Zarządzenie Nr FK.0050.244.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-12-12)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.243.2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 8 przy ul. Poprzecznej 3b w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-12-12)

Zarządzenie Nr IR.0050.242.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące zadania pn. "Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku"

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-12-11)

Zarządzenie Nr FK.0050.241.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-12-05)

Zarządzenie Nr FK.0050.240.2017 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2017
Drukuj Liczba odwiedzin: 96708

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl