Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 262 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-03-29)

Zarządzenie Nr IR.0050.62.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Gminie Kłobuck”

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-03-29)

Zarządzenie Nr FK.0050.61.2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2016

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-03-29)

Zarządzenie Nr FK.0050.60.2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-03-29)

Zarządzenie Nr GPN.0050.59.2017 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-03-29)

Zarządzenie Nr FK.0050.58.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-03-29)

Zarządzenie Nr FK.0050.57.2017 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-03-27)

Zarządzenie Nr OR.0050.56.2017 w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-03-23)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.55.2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 9 przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-03-23)

Zarządzenie Nr FK.0050.54.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-03-23)

Zarządzenie Nr OR.0050.53.2017 w sprawie określenia sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym sposobu dokumentowania podejmowanych kontaktów
Drukuj Liczba odwiedzin: 112426

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl