Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 262 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-03-17)

Zarządzenie Nr GPN.0050.52.2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów sprzedawnych, wynajmowanych lub wydzierżawianych nieruchomości

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-03-15)

Zarządzenie Nr FK.0050.51.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-03-15)

Zarządzenie Nr FK.0050.50.2017 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-03-13)

Zarządzenie Nr FK.0050.49.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-03-10)

Zarządzenie Nr IR.0050.48.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6"

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-03-08)

Zarządzenie Nr OR.0050.47.2017 w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-03-08)

Zarządzenie Nr IR.0050.46.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Sebyły przy ul. K.K. Baczyńskiego 2 w Kłobucku ze zmianą sposobu użytkowania na Żłobek”

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-03-08)

Zarządzenie Nr CEA.0050.45.2017 w sprawie wprowadzenia zmian zasad dowozu i zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kłobuck wprowadzonego Zarządzeniem Nr OŚW.0050.127.2015 z dnia 01.09.2015 roku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-03-08)

Zarządzenie Nr FK.0050.44.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-03-08)

Zarządzenie Nr FK.0050.43.2017 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2017
Drukuj Liczba odwiedzin: 109973

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl