Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 262 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-03-08)

Zarządzenie Nr IR.0050.42.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kłobuck na lata 2017-2019”

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-03-03)

Zarządzenie Nr IR.0050.41.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 470103 S ul. Łąkowej na odcinku od ul. 11 Listopada (DW nr 492) do ul. E. Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku”

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-03-03)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.40.2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 9 przy ul. Staszica 16 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-03-03)

Zarządzenie Nr FK.0050.39.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-28)

Zarządzenie Nr IR.0050.38.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Sebyły przy ul. K.K. Baczyńskiego 2 w Kłobucku ze zmianą sposobu użytkowania na Żłobek”

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-24)

Zarządzenie Nr FK.0050.37.2017 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-23)

Zarządzenie Nr IR.0050.36.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Zakrzewskiej po obu stronach przejazdu kolejowego oraz skrzyżowania ul. Zakrzewskiej z ul. Reja w Kłobucku"

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-23)

Zarządzenie Nr FK.0050.35.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-23)

Zarządzenie Nr FK.0050.34.2017 w sprawie planu finansowego na rok 2017 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-23)

Zarządzenie Nr FK.0050.33.2017 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2017
Drukuj Liczba odwiedzin: 109974

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl