Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 262 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-22)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.32.2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 22 przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-21)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.31.2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 19 przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-21)

Zarządzenie Nr CEA.0050.30.2017 w sprawie wprowadzenia zmian zasad dowozu i zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kłobuck wprowadzonego Zarządzeniem Nr OŚW.0050.127.2015 z dnia 01.09.2015 roku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-21)

Zarządzenie Nr FK.0050.29.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-21)

Zarządzenie Nr FK.0050.28.2017 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-16)

Zarządzenie Nr FK.0050.27.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-14)

Zarządzenie Nr IR.0050.26.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące budowy boiska przy Zespole Szkół w Libidzy

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-14)

Zarządzenie Nr IR.0050.25.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm T. Sobisia w Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich”

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-14)

Zarządzenie Nr IR.0050.24.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470128 w m. Biała i Kopiec, gm. Kłobuck wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-14)

Zarządzenie Nr EK.0050.23.2017 w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV lub VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum
Drukuj Liczba odwiedzin: 109975

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl