Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 262 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-09)

Zarządzenie Nr FK.0050.22.2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 267/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-08)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.21.2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 12 przy ul. Poprzecznej 3b w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-08)

Zarządzenie Nr FK.0050.20.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-08)

Zarządzenie CEA.0050.19.2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku prowadzonych przez Gminę Kłobuck

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-02)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.18.2017 w sprawie zmiany stawek czynszu za lokale w mieszkaniowym zasobie Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-02)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.17.2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 5 przy ul. Poprzecznej 3b w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-02)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.16.2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 6 przy ul. Poprzecznej 3b w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-01)

Zarządzenie Nr GPN.0050.15.2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazu sprzedawanych, wynajmowanych lub wydzierżawianych nieruchomości

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-01)

Zarządzenie Nr OSiR.0050.14.2017 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-02-01)

Zarządzenie Nr FK.0050.13.2017 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2017
Drukuj Liczba odwiedzin: 109970

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl