Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 262 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-01-30)

Zarządzenie Nr FK.0050.12.2017 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-01-25)

Zarządzenie Nr EK.0050.11.2017 w sprawie zasad składania, przyjmowania, przechowywania i wstępnej analizy oświadczeń majątkowych

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-01-20)

Zarządzenie Nr IR.0050.10.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 470103 S ul. Łąkowej na odcinku od ul. 11 Listopada (DW nr 492) do ul. E. Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku"

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-01-19)

Zarządzenie Nr OŚW.0050.9.2017 w sprawie przyjęcia wysokości podstawowych kwot dotacji na 2017 r. udzielanych z budżetu Gminy Kłobuck oraz statystycznej liczby dzieci i uczniów w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-01-19)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.8.2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 21A przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-01-16)

Zarządzenie Nr OŚW.0050.7.2017 w sprawie przyjęcia wydatków bieżących zaplanowanych na dany rok budżetowy na prowadzenie przez Gminę Kłobuck przedszkoli do celów ustalania podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, udzielanych z budżetu Gminy Kłobuck na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-01-16)

Zarządzenie Nr OŚW.0050.6.2017 w sprawie przyjęcia wydatków bieżących zaplanowanych na dany rok budżetowy na prowadzenie przez Gminę Kłobuck szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny oraz szkół danego typu i rodzaju, do celów ustalania podstawowej kwoty dotacji odpowiednio dla: szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz ...

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-01-12)

Zarządzenie Nr GOR.0050.5.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-01-12)

Zarządzenie Nr FK.0050.4.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-01-12)

Zarządzenie Nr OR.0050.3.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Drukuj Liczba odwiedzin: 109972

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl