Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 262 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-20)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.230.2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 18 przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-20)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.229.2017 w sprawie wyznaczenia najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Staszica 16 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-20)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.228.2017 w sprawie zmiany statusu lokalu socjalnego nr 3 przy ul. Staszica 16 w Kłobucku na lokal mieszkalny

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-20)

Zarządzenie Nr FK.0050.227.2017 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-20)

Zarządzenie Nr FK.0050.226.2017 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-20)

Zarządzenie Nr FK.0050.225.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-20)

Zarządzenie Nr CEA.0050.224.2017 w sprawie dowozu i zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-14)

Zarządzenie Nr FK.0050.223.2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-14)

Zarządzenie Nr FK.0050.222.2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Kłobuck na rok 2018 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-14)

Zarządzenie Nr FK.0050.221.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017
Drukuj Liczba odwiedzin: 107064

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl