Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 262 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-14)

Zarządzenie Nr 0050.220.2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-13)

Zarządzenie Nr FK.0050.219.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-10)

Zarządzenie Nr OR.0050.218.2017 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-09)

Zarządzenie Nr FK.0050.217.2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-08)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.216.2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 21b przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-08)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.215.2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 2 przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-08)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.214.2017 w sprawie przywrócenia statusu prawnego lokalu socjalnego nr 6 przy ul. Staszica 5 w Kłobucku na lokal mieszkalny

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-08)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.213.2017 w sprawie wyznaczenia najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Staszica 5 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-08)

Zarządzenie Nr FK.0050.212.2017 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2017

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2017-11-08)

Zarządzenie Nr FK.0050.211.2017 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2017
Drukuj Liczba odwiedzin: 107065

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl